EGZORCIZAM (isterivanje duhova)

Na našem govornom području jedini sam koji hipnozom uspeva da uspostavi komunikaciju i da razgovara sa nametnutim energijama (duhovima) koje su dospele u telu bilo na koji način, dakle preko podsvesti uspevam da razgovaram sa tim energijama, da ih pitam koliko dugo su u telu, šta su uradile i šta još treba da urade toj osobi , da li je fizički ili psihički problem koji osoba ima direktno povezan sa njihovim prisustvom u telo, zatim ako su poslate od koga, često se dešava da budu nametnute od onih na koje najmanje sumnjate a to mogu biti komšinice, ujne, strine, najbolje drugarice itd. iz razloga da bi se ostvarila neka korist.

Danas postoji mnogo dokaza koji ukazuju na to da duhovi diskarmiranih ljudskih bića mogu da utiču na žive ljude formirajući sa njima fizičku i mentalnu vezu, nakon čega im onda oni nanose štetne fizičke i emocionalne posledice i simptome.

O njima svedoče sve drevne tradicije sveta, i mnogi psihijatriski pacijenti ali im niko ne veruje.

Fizika je odavno dokazala da postoje druge dimenzije, da je empirijski svet koji opažamo samo mali deo stvarnosti ali mi se na to ne obaziramo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: